Projektų įgyvendinimas

VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras nuo 2002 m. aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras dalyvauja projektinėje veiklos ir kaip paraiškos teikėjas, ir kaip partneris. VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras turi patirties įvairiose Europos sąjungos šalyse (Vokietija, Jungtinė Karalystė, Airija, Nyderlandai, Austrija, Italija ir kt.) taip pat ir Makedonijoje, Albanijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, Baltarusijoje bei Rusijos federacijoje dalyvaujant viešojo administravimo plėtros projektuose.

VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras nuo 2005 m. jau yra įgyvendinęs 15 tarptautinių projektų, finansuotų Suomijos užsienio reikalų ministerijos, Nyderlandų vyriausybės MATRA programos, Norvegijos užsienio reikalų ministerijos, Danijos užsienio reikalų ministerijos, UNICEF ir kitų institucijų, o taip pat 3 tarptautinius projektus pagal paramos Ukrainai programas, finansuotas Danijos užsienio reikalų ir Olandijos užsienio reikalų ministerijų. Glaudus bendradarbiavimas vyksta su tokiomis institucijomis kaip Olandijos savivaldybių asociacijos tarptautinių projektų departamentu, Norvegijos regionų ir savivaldybių asociacija, Suomijos savivaldybių asociacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

Taip pat VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras turi nemažai patirties projektų administravimo srityje laikantis visų privalomų dokumentų reikalavimų (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Neperkančiųjų organizacijų pirkimų tvarkos aprašu, Atitinkamų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių nuostatomis ir kitais aktualiais dokumentais).