Mokymai Šalčininkų rajono savivaldybės andragogams

2017 m. spalio 9 d. VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras pasirašė sutartį su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos Šalčininkų rajono suaugusiųjų mokymai „Andragogika pradedantiesiems“ vykdymo. Pagal šią sutartį VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras bendradarbiaudamas kartu su Šalčininkų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrium vykdo mokymus 25 Šalčininkų rajone gyvenantiems suaugusiesiems savo veikloje vykdantiems edukacines priemones suaugusiems: bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo mokytojams, kultūros darbuotojams, bibliotekininkams, muziejininkams, bendruomenių aktyvistams, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų atstovams. Programos tikslas yra ugdyti Šalčininkų rajono suaugusiųjų mokytojus suteikiant jiems reikalingų andragogikos žinių. Tikslas bus pasiekiamas ugdant tikslinės grupės gebėjimus ir meistriškumą siekiant užtikrinti aukštesnės kokybės mokymo ir mokymosi organizavimo procesą suaugusiems. Tikslui pasiekti organizuojami mokymai 25 dalyviams. Programos uždaviniai yra apibrėžti pagrindinius andragoginio darbo ypatumus, ugdymo tikslus ir vertybes, analizuoti pagrindinius adragogų vaidmenis, kokiomis savybėmis jie turi pasižymėti, kokį darbo stilių taikyti, ugdyti kritinio mąstymo gebėjimus mokymosi procese, aptarti mokymosi proceso motyvacijos reikšmę, analizuoti bendravimo procesą mokymosi metu, apibrėžti ir aptarti suaugusiųjų mokymosi poreikius, analizuoti suaugusiųjų mokymą sąlygojančius veiksnius, analizuoti efektyviausius suaugusiųjų mokymosi būdus, aptarti sudėtingas situacijas ir konfliktinių situacijų pasireiškimą mokymosi metu ir kt.

andrologai